God jul & gott nytt år!

Vi på Nortech Medical hoppas att 2023 har varit ett strålande år och att 2024 blir snäppet bättre.

Vi har röstat fram vilken organisation vi ska skänka en julgåva till och även i år blev det Cancerfonden.

Uthyrning av PEARLS™ AFC-sängar fr o m 1 februari 2023 via Nortech Medical

Vi är glada att meddela att vi övertar Baxter/Hillroms uthyrningsverksamhet av PEARLS™ sängar från och med den 1 februari 2023. Med förändrad organisation och verksamhetslokaler inom Baxter saknas den infrastruktur som krävs för att hantera dessa hyrsängar. Vi tar därför helt över ansvaret för driften, exempelvis i form av order, hantering och teknisk service. Att det är just vi som tar över denna verksamhet beror på att vi har förmågan samt det redan upparbetade servicesamarbetet som finns mellan Baxter och Nortech Medical inom en rad produktområden.

Hyresorder/bokningar och frågor
Fr o m 1 februari ombes kunder att kontakta oss för hyresorder, frågor och support:
010-498 98 98 eller support@nortechmedical.se

Mer information om PEARLS™ sängar kommer efterhand här på hemsidan.

Övergångsperiod
Inför övertagandet av uthyrningsverksamheten har personal inom Nortech Medial fått utbildning i PEARLS™ sängar med tillhörande produkter och processer. Ansvaret lämnas över den 1 februari 2023 men Baxter kommer att tillhandahålla ett fortsatt starkt lokalt stöd under den första månaden. Därefter får vi fortsatt stöd via tillverkaren Synergie i Nederländerna, som sedan 1994 utvecklat produkter inom AFC. Vi implementerar denna tjänst i vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 13485:2016.

En kvalitativ och effektiv medicinteknisk service

Vi har en specialiserad serviceorganisation på medicinsk teknik för vården, med resande medicintekniker över hela Sverige. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016 för service av medicintekniska produkter. Vi föreslår de koncept vi tror passar ert behov, och anpassar oss efter era önskemål.

Genom skräddarskydda lösningar kan du som kund använda Nortech Medicals befintliga serviceorganisation för en säker, kostnadseffektiv, flexibel och kompetent servicenivå även om behovet varierar. Vi skapar samarbeten som främjar alla parter genom att erbjuda en flexibel, långvarig och hållbar relation.

Kontakta oss gärna för mer information!

Competent and efficient service of medical devices

Nortech has a service organization specialized in medical technology with field engineers based from different locations in Sweden. Service is provided throughout the Nordic region, but mainly in Sweden. Head office and Service center are located in Täby near Stockholm and the business is certified according to ISO 13485:2016.

Our idea is to provide service and resources tailored to your needs so that you can be able to utilize Nortech’s existing service organization for a safe, cost-effective, flexible and competent service level, even when the need varies. We would like to see this as a collaboration that takes care of both parties over time. We offer a flexible, redundant and sustainable relationship.

Please contact us for more information!