Coronatider – Ren och fungerande utrustning

Technical service – almost as usual…

Våra medicintekniker utför service på plats, endast om de är symptomfria. Vi ser till att den medicintekniska utrustningen är renare än när vi kom. Vi är vana att röra oss i sjukvårdsmiljö och vet hur vi ska minimera kontaminerings- och smittorisker.

Våra medicintekniker minimerar närkontakt med andra människor vid servicebesök, stöd oss i detta så gott ni kan!

Vårdens verktyg måste fortsätta att fungera – underhåll, kontroller och service är en fortsatt viktig pusselbit.

Ring oss om ni har frågor om detta eller om ni önskar specialhantering av något slag, 010-498 98 90.

Clean technical service – as usual…

Corona situation – Clean and functioning equipment

Technical service – almost as usual…

Our medical technicians perform on-site service only if they are symptom-free. We make sure that medical equipment is cleaner after our visit than before we arrived. We are used to work in healthcare environment and know how to minimize contamination and infection risks.

Our medical technicians will minimize contact with other people during service, please support us with this in the best way you can!

Healthcare tools must continue to function – maintenance, checks and service remain an important piece of the puzzle.

Call us if you have questions about this or if you want special handling of any kind, 010-498 98 90 #4

Clean technical service – as usual…

En kvalitativ och effektiv medicinteknisk service

Vi har en specialiserad serviceorganisation på medicinsk teknik för vården, med resande medicintekniker över hela Sverige. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016 för service av medicintekniska produkter. Vi föreslår de koncept vi tror passar ert behov, och anpassar oss efter era önskemål.

Genom skräddarskydda lösningar kan du som kund använda Nortech Medicals befintliga serviceorganisation för en säker, kostnadseffektiv, flexibel och kompetent servicenivå även om behovet varierar. Vi skapar samarbeten som främjar alla parter genom att erbjuda en flexibel, långvarig och hållbar relation.

Kontakta oss gärna för mer information!

Competent and efficient service of medical devices

Nortech has a service organization specialized in medical technology with field engineers based from different locations in Sweden. Service is provided throughout the Nordic region, but mainly in Sweden. Head office and Service center are located in Täby near Stockholm and the business is certified according to ISO 13485:2016.

Our idea is to provide service and resources tailored to your needs so that you can be able to utilize Nortech’s existing service organization for a safe, cost-effective, flexible and competent service level, even when the need varies. We would like to see this as a collaboration that takes care of both parties over time. We offer a flexible, redundant and sustainable relationship.

Please contact us for more information!