Uppdragsgivare

Erfarna tekniker

Vi anställer erfarna tekniker som är intresserade av svåra teknikområden och har lätt att lära sig nya. Teknikerna är vana att lösa uppgifterna på egen hand och bemöta kunderna på trevligt sätt. Våra tekniker utför service i uppdragsgivarens lokaler, i våra lokaler eller ute hos slutkund på till exempel sjukhus och läkemedelsföretag.

Koncept för Uppdragsgivare

(Producenter och distributörer av medicinteknisk produkt)

Vår idé är att tillhandahålla tjänster och resurser skräddarsydda efter era behov så att ni kan använda Nortechs befintliga serviceorganisation för en säker, kostnadseffektiv, flexibel och kompetent servicenivå även om behovet varierar. Vi har färdiga koncept att föreslå, och dessa kan anpassas för unika och förändrade behov.

Ring oss vid servicebehov eller för annan rådgivning:
010-498 98 90