Uthyrning av PEARLS™ AFC-sängar fr o m 1 februari 2023 via Nortech Medical

Vi är glada att meddela att vi övertar Baxter/Hillroms uthyrningsverksamhet av PEARLS™ sängar från och med den 1 februari 2023. Med förändrad organisation och verksamhetslokaler inom Baxter saknas den infrastruktur som krävs för att hantera dessa hyrsängar. Vi tar därför helt över ansvaret för driften, exempelvis i form av order, hantering och teknisk service. Att det är just vi som tar över denna verksamhet beror på att vi har förmågan samt det redan upparbetade servicesamarbetet som finns mellan Baxter och Nortech Medical inom en rad produktområden.

Hyresorder/bokningar och frågor
Fr o m 1 februari ombes kunder att kontakta oss för hyresorder, frågor och support:
010-498 98 98 eller support@nortechmedical.se

Mer information om PEARLS™ sängar kommer efterhand här på hemsidan.

Övergångsperiod
Inför övertagandet av uthyrningsverksamheten har personal inom Nortech Medial fått utbildning i PEARLS™ sängar med tillhörande produkter och processer. Ansvaret lämnas över den 1 februari 2023 men Baxter kommer att tillhandahålla ett fortsatt starkt lokalt stöd under den första månaden. Därefter får vi fortsatt stöd via tillverkaren Synergie i Nederländerna, som sedan 1994 utvecklat produkter inom AFC. Vi implementerar denna tjänst i vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 13485:2016.