Uthyrning av PEARLS™ AFC-sängar fr o m 1 februari 2023 via Nortech Medical

Vi är glada att meddela att vi övertar Baxter/Hillroms uthyrningsverksamhet av PEARLS™ sängar från och med den 1 februari 2023. Med förändrad organisation och verksamhetslokaler inom Baxter saknas den infrastruktur som krävs för att hantera dessa hyrsängar. Vi tar därför helt över ansvaret för driften, exempelvis i form av order, hantering och teknisk service. Att det är just vi som tar över denna verksamhet beror på att vi har förmågan samt det redan upparbetade servicesamarbetet som finns mellan Baxter och Nortech Medical inom en rad produktområden.

Hyresorder/bokningar och frågor
Fr o m 1 februari ombes kunder att kontakta oss för hyresorder, frågor och support:
010-498 98 98 eller hillrom@nortechmedical.se

Mer information om PEARLS™ sängar kommer efterhand här på hemsidan.

Övergångsperiod
Inför övertagandet av uthyrningsverksamheten har personal inom Nortech Medial fått utbildning i PEARLS™ sängar med tillhörande produkter och processer. Ansvaret lämnas över den 1 februari 2023 men Baxter kommer att tillhandahålla ett fortsatt starkt lokalt stöd under den första månaden. Därefter får vi fortsatt stöd via tillverkaren Synergie i Nederländerna, som sedan 1994 utvecklat produkter inom AFC. Vi implementerar denna tjänst i vårt ledningssystem, certifierat enligt ISO 13485:2016.

Coronatider – Ren och fungerande utrustning

Technical service – almost as usual…

Våra medicintekniker utför service på plats, endast om de är symptomfria. Vi ser till att den medicintekniska utrustningen är renare än när vi kom. Vi är vana att röra oss i sjukvårdsmiljö och vet hur vi ska minimera kontaminerings- och smittorisker.

Våra medicintekniker minimerar närkontakt med andra människor vid servicebesök, stöd oss i detta så gott ni kan!

Vårdens verktyg måste fortsätta att fungera – underhåll, kontroller och service är en fortsatt viktig pusselbit.

Ring oss om ni har frågor om detta eller om ni önskar specialhantering av något slag, 010-498 98 90.

Clean technical service – as usual…

Corona situation – Clean and functioning equipment

Technical service – almost as usual…

Our medical technicians perform on-site service only if they are symptom-free. We make sure that medical equipment is cleaner after our visit than before we arrived. We are used to work in healthcare environment and know how to minimize contamination and infection risks.

Our medical technicians will minimize contact with other people during service, please support us with this in the best way you can!

Healthcare tools must continue to function – maintenance, checks and service remain an important piece of the puzzle.

Call us if you have questions about this or if you want special handling of any kind, 010-498 98 90 #4

Clean technical service – as usual…

Vi söker Medicintekniker / Servicetekniker

Du hittar våra medarbetare utspridda över hela landet. Men gemensamt för alla är att vi jobbar efter samma mål ­– Vision 2025:

Vision 2025: ”Nortech Medical är den största och mest attraktiva arbetsgivaren inom medicinteknisk service i Sverige. Vi har de nöjdaste kunderna genom snabb support, tydlig närvaro och att vi alltid levererar den bästa lösningen över tid”

Nortech Medical grundades 2005 och vi har sedan dess både vuxit geografiskt och breddat vår kompetens. Vi är specialiserade på service av medicinsk teknik för vården och vill göra livet lite enklare för personer som arbetar inom vården. Vi stödjer vårdgivare samt tillverkare och distributörer av medicinsk teknik. För oss är det viktigt med långsiktighet vilket inkluderar att lyssna på, prata med och förstå behovet hos våra kunder för att hitta bra lösningar. Vårdens verktyg måste fungera! Underhåll, kontroller, service och support är därför en viktig pusselbit.

Glädje, trygghet och eget ansvar

Att arbeta med medicinsk teknik för vården ställer höga krav på oss som företag. Hos oss arbetar därför ett kunnigt team med rutinerade medicintekniker som alla brinner för sitt jobb. Vi erbjuder våra medarbetare en inspirerande resa och utveckling där deras drömmar får bli verklighet. Vi värdesätter vilja, kompetens samt glädje och vi tror att framgång nås genom trygga medarbetare som tillsammans jobbar mot samma mål. Våra värdeord Positiv, Respekt, Ambition, Teamwork och Ansvar – PRATA – genomsyrar allt vi gör.

Vi tror på ”frihet under ansvar” och våra medarbetare har därför friheten att själva planera sin arbetstid och sitt schema. Med det ansvaret får de möjligheten att växa, både i sin arbetsroll och som individer. De ansvarar också över sina egna kunder och har direktkontakt med de kunder de jobbar för. Våra medarbetare får därför ett stort kontaktnät i hela Sverige, men också internationellt.

Välkommen med din spontanansökan till jobba@nortechmedical.se

En kvalitativ och effektiv medicinteknisk service

Vi har en specialiserad serviceorganisation på medicinsk teknik för vården, med resande medicintekniker över hela Sverige. Vi är certifierade enligt ISO 13485:2016 för service av medicintekniska produkter. Vi föreslår de koncept vi tror passar ert behov, och anpassar oss efter era önskemål.

Genom skräddarskydda lösningar kan du som kund använda Nortech Medicals befintliga serviceorganisation för en säker, kostnadseffektiv, flexibel och kompetent servicenivå även om behovet varierar. Vi skapar samarbeten som främjar alla parter genom att erbjuda en flexibel, långvarig och hållbar relation.

Kontakta oss gärna för mer information!

Competent and efficient service of medical devices

Nortech has a service organization specialized in medical technology with field engineers based from different locations in Sweden. Service is provided throughout the Nordic region, but mainly in Sweden. Head office and Service center are located in Täby near Stockholm and the business is certified according to ISO 13485:2016.

Our idea is to provide service and resources tailored to your needs so that you can be able to utilize Nortech’s existing service organization for a safe, cost-effective, flexible and competent service level, even when the need varies. We would like to see this as a collaboration that takes care of both parties over time. We offer a flexible, redundant and sustainable relationship.

Please contact us for more information!