Medicinteknisk Service där Ni finns

På plats hos er kontrollerar vi era utrustningar 1 regelbundet, så att utrustningarnas funktion och säkerhetskrav är uppfyllda enligt gällande lagar och normer. Om det akut uppstår fel eller problem, åtgärdar vi detta hos dig inom avtalad tid.

Oberoende serviceorganisation

Vi säljer ingen utrustning. Vi håller oss opartiska och fokuserar på professionell service.

Garanti 5

Ytterligare 12 månaders problemfri drift5
Säker utrustning, säker användning och pålitlig funktionallitet. Våra medicintekniker eftersträvar att ni ska kunna känna er trygga ända tills det är dags för nästa service.

Rikstäckande – Er egen medicintekniker

Vi har 10 erfarna medicintekniker i vårt team spridda över landet. Er tilldelade tekniker kommer att lära känna ert behov och er utrustning. Om frågor uppstår ringer ni er tekniker, skulle specialfrågor uppstå så står Nortechs övriga experter och sakkunniga även till förfogande.

Mest kostnadseffektiva…

… och tidseffektiva sättet för vårdgivare3 att uppfylla SOSFS 2008:14
Regelverk kan vara snåriga, men våra kontroller och våra erfarna medicinteknikers tips kan göra det lättare.

Många saknar en MTA 2

Vi är er medicintekniska avdelning, specialiserade på att kostnadseffektivt kontrollera er utrustning årligen. Vi kommer till er och finns till hands när frågor och behov om hjälp uppstår.

Tid och kostnad

Oftast tar kontrollerna en halv till två dagar beroende på storleken på er mottagning. Ring oss och berätta ungefär hur mycket utrustning ni har – så kan vi berätta tidsåtgång och kostnad

För dig som vill läsa mer

Hänvisningar (1,2,3,4,5 etc) och mer information om det finstilta. Läs mer här »

Kärt barn har många namn:

Arbetshälsa
Elevvård
Företagshälsovård
Första linjens sjukvård
Husläkarmottagning
Hälsovård
Hälsokontroll
Klinik
Läkarmottagning
Lättakut
Närakut
Prehospitalt
Primärvård
Privatläkare
Sjukvårdsavdelning
Skolhälsovård
Specialistklinik
Vaccination
Vårdcentral
Öppenvård

Vi kommer till Er och kontrollerar all er utrustning.1