Erfarna tekniker

Vi anställer erfarna tekniker som är intresserade av svåra teknikområden och har lätt att lära sig nya. Teknikerna är vana att lösa uppgifterna på egen hand och bemöta kunderna på trevligt sätt. Våra tekniker utför service i uppdragsgivarens lokaler, i våra lokaler eller ute hos slutkund på t.ex. sjukhus och läkemedelsföretag.

 Teknik och kundområden:
– Akuten
– Ambulans
– Blodpatogeninaktivering
– CPAP/VPAP- Dialys
– Fysiologisk- mät och behandlingsteknik
– Hemventilatorer
– Infusionsterapi
– IT-Säkerhet
– IVA
– Kardiologi
– Kirurgi
– Kvalitetssäkring, certifiering
– Lab Vatten
– Laserteknik
– Lung- &  allergi
– Monitorering
– Nebulisering
– Nukleärmedicin
– Operation
– Oxygenkoncentratorer
– Primärvård
– Prostatabehandling
– Pulsoximetri
– Röntgen
– Sömnlab
– Ultraljud
– Upphandling
– Urologi
– Ventilatorer
– Ögonkirurgi