Tre goda exempel:

Quickels Systems

”Vi har haft mycket stor hjälp av Nortech Medical under de år vi samarbetat. Servicearbetet som vi själva utförde tidigare, utförs nu professionellt och vi ser att tiden för serviceärenden har minskat. Genom ett gemensamt ärendehanteringssystem kan vi serva slutkunderna med information och hålla koll på pågående arbeten.

Våra slutkunder är mycket nöjda med den service som erbjuds och säger att inrättandet av Quickels Service Center har varit ett lyft.”

– Jerker Åberg, Technical Manager

B Braun Medical

Sedan mer än 4 år har vi varit en extraresurs åt B Braun Medical. De har egna kompetenta medicintekniker men belastningen på service varierar. Vissa perioder hjälper vi dem flera gånger i veckan.

ResMed Sweden

ResMed är världsledande inom utrustning för behandling av exempelvis sömnapne, såsom CPAP utrustning.

”Att nå nya möjligheter kräver ibland att man vågar tänka i nya banor där kreativiteten tillåts växa fullt ut. På ResMed är detta en utmaning varje dag, som är fantastiskt spännande och roligt att få delta i. Det har bland annat bidragit till att vi hösten år 2009 beslutade att göra en outsourscing av vår tekniska support funktion där Nortech Medical framstod som en mycket professionell samarbetspartner.

I Januari 2010 bildades ResMed ServiceCenter där Nortech Medical står för all teknisk support till alla våra kunder och även internt hos oss på ResMed. Med 1 års erfarenhet har det visat sig att ResMed ServiceCenter har blivit en succé! Med en gedigen kompetens och en mycket professionell inställning till sitt uppdrag samt ett engagemang för våra kunder och team som vi upplever sträcker sig utöver det vanliga, så känns Nortech Medical som en del av ResMed idag.

Detta har gett oss nya möjligheter att utveckla våra relationer med våra kunder även från ett tekniskt perspektiv. Att tänka i nya banor kan aldrig vara fel, det har Nortech Medical visat oss!”

– Peter Andersson, VD, ResMed