Medical Network

Medical Network

Er gemensamma informationsportal som förenklar medicintekniskt arbete!

Medical Network är ett flexibelt och enkelt verktyg som vi utformar efter ert önskemål. Systemet fungerar som ett intranät samtidigt som användandet på ett naturligt sätt kommer att underlätta kvalitetssäkring och spårbarheten till era aktiviteter. Erfarenheterna av medicintekniska verksamheter såsom tillverkare, leverantörer och medicintekniska avdelningar är inbyggt i Medical Network-MTP

 ”IT-baserat ledningssystem ska inbjuda de energifyllda medarbetarna till att kunna föreslå och vara delaktiga. Därför ska systemet vara intuitivt och tillgängligt. Det ska vara lätt att hitta syfte och historik så att dem som har förbättringsförslag kan underbygga med sakliga argument. Beslutade ändringar ska vara lätt att implementera i systemet. DVS tekniskt enkelt – implementering bland människor ska vara utmaningen.”

– Stefan Svanström, VD Nortech Medical

Historik

Den första verisionen av Medical Network byggde på dessa grundtankar och utvecklades 2006 i samarbete med MTA Danderyds sjukhus som under några år haft ett liknande hemmasnickrat system.

Nu används Medical Network av medicintekniska avdelningar, gaskommittéer och företag (både leverantörer och tillverkare av medicintekniska produkter).

Certifiering

Medical Network används bland annat för att lättare kunna uppnå och upprätthålla ett kvalitetssystem. Vi har användare som enbart använder Medical Network som en intern informationsportal för att få ordning och reda, men de flesta har valt att certifiera sig. Till exempel gentemot ISO13485, 9001, 14001 och MDD 93/42EEC bilaga 2.

Hur fungerar det?

Medical Network är ett intranät/extranät som kan nås via vanliga webbläsare med krypterad inloggning (SSL).