Svensk Certifiering

Svensk Certifiering

Svensk Certifiering Norden AB certifies that the management system has been reviewed and complies with: ISO 13485:2016.

Ledningssystemet omfattar/scope:
Service av medicintekniska produkter samt därtill relaterad utbildning, uthyrning och medverkan vid produktförsörjning.

The management system covers/scope:
Technical service of medical devices. In addition; related training, rental and services within products supply.