Vi utför sedan mer än ett år tillbaka service på hjärtstartare.

Vad är en hjärtstartare

En hjärtstartare gör precis vad det låter som att det gör. Den startar hjärtan som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Utan snabb behandling (hlr) med defibrillering av en hjärtstartare så är ett hjärtstopp ett ytterst livshotande tillstånd.

Vad är hlr

HLR står för hjärt lungräddning och syftar till att ge första hjälpen till människor som drabbats av ett trauma eller olycka och är medvetslösa, exempelvis som vid fallet med plötsligt hjärtstopp. Hjärt lungräddning som går ut på att bland annat göra konstgjord andning och bröstkompressioner syftar till att förlänga tiden från att hjärtstoppet inträffat tills patienten kan få hjälp med att få igång sitt hjärta. Antingen kan det ske genom att en ambulans hinner till platsen (och också utför en defibrillering), eller att patienten återupplivats med en hjärtstartare som kunnat hämtas från någon i närheten.

 

Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.